Pěstební činnost

Pěstební činnost

Pěstební činnost je jednou z nejdůležitějších součástí péče o lesní porosty. Pěstební činnost jsme schopni realizovat pro soukromé vlastníky, státní lesy, či právnické osoby.

Naše firma má dlouholeté zkušenosti s organizací práce a zajištěním materiálu na oplocenky, nátěry proti okusu zvěří, ožínání, odstraňováním klestu i zakládání či vylepšování nových porostů. Sadební materiál zajišťujeme od našich smluvních partnerů samozřejmě dle Lesního zákona 289/1995sb.

V oblasti Pěstební činnosti nabízíme

  • Příprava ploch před zalesněním nebo pro přirozenou obnovu lesa
  • Likvidace, odstraňování klestu a těžebních zbytků
  • Chemická a mechanická příprava ploch k zalesnění
  • Ochrana proti buřeni, škodám zvěři, škůdcům
  • Výchova lesních porostů - prostřihávky, prořezávky, probírky
  • Obnova lesa - zalesňování (ruční, mechanizované)
  • Ožínání, instalace rozsoch, postřiky, nátěry proti okusu
  • Oplocování - dřevěné oplocenky nebo drátěné pletivo

Fotogalerie

Následující fotografie rychlý průřez naší činností v oblasti Pěštebních prací. Fotografie jsou pro povšimnutí, samozřejmě pořízeny naší firmou. Nic v této v oblasti nelimitují co jsme schopni zrealizovat vše záleží na individuální konzultaci, proto máte li nějaký dotaz v této oblasti neváhejte nás kontaktovat