Zajištění dopravy

Doprava dříví

Odvoz dříví (označovaný též jako sekundární doprava dříví) je název pro další dopravu dříví po silničních komunikacích. Používají se k němu běžné (silniční) dopravní prostředky - nákladní automobily a odvozní soupravy složené z nákladního automobilu a přípojných vozidel. Na delší vzdálenosti a objemnější přepravu je také možnost dopravy po železnici.
Doprava dříví patří neodmyslitelně k Lesnímu Hospodářství, proto i když naše firma v současné době zatím nedisponuje vlastními mechanizačními prostředky pro dopravu dříví po silnici nebo železnici, tak za dobu své existence jsme si vybudovali spolehlivé a prověřené partnerské vztahy s firmami které jsou v oblasti nejlepší, a proto s nimi dlouhodobě spolupracujeme. V rámci této spolupráce jsme schopni zajististit tyto

Způsoby odvozu dříví

Silniční doprava dříví

Nákladní automobily - samotný nákladní automobil je pro odvoz dříví použitelný jen omezeně, a to pro odvoz rovnaného dříví a krátkých výřezů (max. 6 m). Jeho plošina musí být k tomu vybavena klanicemi a poutacím zařízením. Může být vybaven hydraulickou rukou montovanou za kabinou nebo na konci plošiny.

Odvozní soupravy s přívěsem - jsou technologicky určeny pro odvoz rovnaného dříví a krátkých výřezů. Zpravidla jsou vybaveny hydraulickou rukou, které musí být montována na konci plošiny nákladního automobilu (aby mohla obsluhovat nákladní automobil i přívěs).

Odvozní soupravy s návěsem - jsou technologicky určeny pro odvoz dlouhého dříví, krátkých výřezů i rovnaného dříví. Zpravidla jsou vybaveny hydraulickou rukou, která je montovaná za kabinou nákladního automobilu, a klanicemi.

Nebo také Tahač a klanicový návěs. (Jde pouze o samotný tahač bez hydraulické ruky za kabinou, a to z důvodu zvýšení provozní nosnosti, lajcky řečeno: na tahači na němž se nenachází hydraulická ruka tak o hmotnost ruky může více ve váze dřevní hmoty. Užívá se při transportu dřeva na delší vzdálenosti. Kdy na odvozním místě provede naložení druhý automobil vybaven hydraulickou nebo vyvážecí souprava a na místě určení dojde ke složení nákladu pomocí mostového jeřábu nebo speciálního nakladače.

Odvozní soupravy s polopřívěsem - jsou technologicky určeny pouze pro odvoz dlouhého dříví (k odvozu krátkých výřezů a rovnaného dříví musí být adaptovány osazením tzv. klece). Zpravidla jsou vybaveny hydraulickou rukou, která je montovaná za kabinou nákladního automobilu. Na plošině nákladního automobilu i na polopřívěsu jsou osazeny otočné opleny s klanicemi a s poutacím zařízením.

Manipulační práce - v tomto směru jsme zajistit manipulační práce kdy automobil vybaven hydraulickou rukou, se dostaví na předem určené místo, kde provede například naložení odvozní soupravy, která není vybavena hydraulickou rukou. Dále pak naložení lodních kontejnerů dřevní hmotou, jelikož za posledních pár let došlo k rozmachu exportu na východ (Čína, Vietnam apod.)

Objednávku či konzultaci dopravy můžete sjednat telefonicky ( více v sekci kontakty) přes formulář objednávka služeb. viz tlačítko níže. Děkujeme

Fotogalerie

Fotografie pocházejí ze zdrojů naší firmy