Pěstební činnost

Pěstební činnost je jednou z nejdůležitějších součástí péče o lesní porosty. Pěstební činnost jsme schopni realizovat pro soukromé vlastníky, státní lesy, či právnické osoby.

Naše firma má dlouholeté zkušenosti s organizací práce a zajištěním materiálu na oplocenky, nátěry proti okusu zvěří, ožínání, odstraňováním klestu i zakládání či vylepšování nových porostů. Sadební materiál zajišťujeme od našich smluvních partnerů samozřejmě dle Lesního zákona 289/1995sb.

V oblasti Pěstební činnosti nabízíme