Aktuálně

Zalesnění

Co se v lese vlastně teď děje? Co je dobré vědět?

Hezký den všem, Po kratší odmlce tu máme pokračování našeho miniseriálu. Předem děkujeme za zachování přízně jak v rámci spolupráce, tak sledování našich sociálních sítí a nově také na webových stránkách které se nám postupně rozbíhají po rekonstrukci, ano některé věci tam ještě nejsou ale práce na dokončení probíhají.

O čem to dnes vlastně bude? Pěstební práce a zalesňování Vezmeme ve stručnosti předchozí 3 díly, jak nám to jde za sebou. Berte to prosím jako modelovou situaci, nemusí to být kůrovec, vítr, těžký sníh ale například těžba, která proběhla dle LHO (Lesní Hospodářské Osnovy) nebo LHP (Lesní Hospodářský Plán) - co tyto dvě věci znamenají si vysvětlíme jindy. Ted zpátky k tématu. Shrňme si, co se do teď vlastně dělo... Proběhla prohlídka porostů, kde měla těžba proběhnout, poté jsme dřevo vytěžili následně soustředili na odvozní místo a v posledním příspěvku dřevo odvezli k dalšímu zpracování. No a co teď? Jako vlastníkovi lesa vám dle Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) § 31. povinnost vytěžený porost obnovit. Za oknem to sice moc nevypadá ale jarní práce v lese běží naplno a mnozí se zarazí co teď v lese potkají. Začíná to úklidem těžebních zbytků, likvidace může probíhat x způsoby. Vše se liší podle množství, terejích podmínek. Proč podle množství?? Může to být ekonomicky výhodné a těžební zbytky jsou mechanizovaně vyvezeny na dobře přístupné místo a zde seštěpkovány. Proto v lese potkáte štěpkovač bud tažený traktorem nebo uzpůsobený na nákladním automobilu a s ním odvozní prostředek (traktor, kamion) uzpůsobený pro odvoz štěpky. Jeli v porostu množství těžebních zbytků nízké nebo se nachází ve špatně přístupném terénu je nejlepší zbytky zde spálit. Proto se nelekejte, když při procházkách přírodou v tomto období uvidíte z lesa kouř. V 99,99 % tam nic nehoří ale parta dělníků uklízí těžební zbytky, aby se uvolnilo místo pro nové stromky, které zde budou vysazeny. Nemusíte mít strach, v rámci prevence jsou tyto lokality předem hlášeny na Hasičský záchranný sbor, kdyby došlo k nějakým problémům tak aby případný zásah byl včasný a rychlý. Likvidace může probíhat i formou že na vysokootáčkový traktor je agregována fréza která materiál podrtí a promísí s půdou. Následuje samotné zalesnění. Klíčem k úspěchu je hned z prvopočátku volba dřevinné skladby (les je přece jen jak by se lidově řeklo, Běh na dlouhou trať, tu takzvanou sklizeň pocítí až děti našich dětí, proto je správná volba na místě. Nejsme přece jen v Zemědělství kde zemědělec jeden rok špatně zvolí plodinu tak na podzim zaorá a zaseje jinou a vhodnější (tímto nechceme nějak urazit kolegy zemědělce P.S. Bez vás bychom tu nebyly). Proto zde máme několik faktorů, které tuto věc ovlivňují a to (půdní a klimatické podmínky) dále dle lesního zákona je třeba dodržet minimální počty sazenic, a to v poměru sazenic/hektar. Dále pak je nutné dodržet legislativní předpis procentní zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin (co to je a proč to musí být to si povíme někdy příště). Jeden a zároveň důležitý krok jsme uskutečnili můžeme přistoupit k samotné realizaci. Zalesňování můžeme provádět buď mechanizovaně tzn. Traktor agregovaný s lidově řečeno, "Babosedem", pro tento způsob ale musí být vhodné terénní podmínky. Dále je možné samozřejmě ručně, a to buď nejčastěji jamkovou a štěrbinovou sadbou. Mnozí z vás se ptají.... Proč se natahuje provázek? proč to musí být v jedné řadě? Proč nezasadit jeden tam a druhý tam?? Má to logický důvod. Při evidenci ztrát (stromek se neujmul, špatný rok na srážky apod.) se sazenice v řadě technickému personálu lépe evidují. Poté je zde důvod že při následné péči se stromky snadněji hledají (např. ožin) Někteří se zaráží nad tím?? A proč tolik stromků?? Za prvé počet je stanoven legislativně, za druhé les bude stárnout a budeme ho mi a naši následovníci vychovávat, takže potřebujeme při té výchově pracovat s nějakým počtem. Některý stromek se nám může během růstu například poškodit, lesní zvěř i ve vyšším věku nám ho může poničit. Laicky řečeno potřebujeme mít vždy náhradu, a proto sázeli bychom pár stromků na plochu tak co by nám po tom všem zbylo. Nic zase jen holá plocha. To by bylo pro tento příspěvek všechno. Pokud jste příspěvek dočetli až sem moc vám děkujeme. Řešíte-li tento problém že máte vytěženou plochu a nevíte si rady?? Nebo máte pozemek, na kterém se špatně hospodaří a vy jste se rozhodli na něm založit les??